Dotácie z projektu Zelená domácnostiam

  Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

  V rámci programu pre poskytnutie dotácie máte možnosť žiadať príspevok na nasledovné produkty:

  Solárny kolektor auroTHERM VFK 135 D/VD

  Ploché kolektory pre beztlakové solárne systémy

  Použitím ušľachtilých materiálov a novej laserovej technológie zvárania sa dosiahla vysoká schopnosť absorpcie slnečného žiarenia a z toho vyplývajúca vysoká účinnosť zariadenia. Toto riešenie ponúka užívateľovi úsporu 60 až 70% nákladov na prípravu teplej vody.

  Ploché kolektory pre beztlakové solárne systémy

  – Solárny ohrev vody

  – Vysoká schopnosť absorpcie slnečného žiarenia

  – Bezplatná energia zo slnka pokrýva približne 70% energie na ohrev vody

  – Vertikálne aj horizontálne prevedenie

  Tepelné čerpadlo aroTHERM Split vzduch-voda

  Plne komfortné tepelné čerpadlo na vykurovanie, chladenie a ohrev teplej vody v rodinnom dome

  Tepelné čerpadlo aroTHERM vzduch-voda presvedčí svojou vysokou kvalitou a komfortnou prevádzkou za priaznivú cenu. Môžete s ním vykurovať alebo chladiť, či ohrievať teplú vodu. Pracuje veľmi ekonomicky, pretože kompresor s invertorom s modulovanými otáčkami vždy nastavuje svoj výkon podľa aktuálnej požiadavky na teplo.

  Tepelné čerpadlo aroTHERM môžete používať ako jediný zdroj tepla, ale tiež integrovať do existujúceho vykurovacieho systému.

  -Nízke prevádzkové náklady
  -Nízka spotreba energie vďaka vysokoúčinnému čerpadlu
  -Vysoký komfort aj v lete prostredníctvom funkcie aktívneho chladenia (voliteľná)
  -Vonkajšia, nákladovo efektívna inštalácia
  -Možnosť získania dotácie z programu Zelená domácnostiam

  Kombinovaný peletovací kotol ENBRA CB-EKO

  Stacionárny oceľový automatický kotol na pelety ENBRA CB-EKO s horákom B-Max je určený na spaľovanie drevných peliet a je ho možné integrovať do akéhokoľvek vykurovacieho systému, od radiátorového kúrenia po podlahové.

  ENBRA CB-EKO PELLET spĺňa požiadavky najprísnejšej 5. emisnej triedy podľa STN EN 303-5 vo všetkých výkonových radách. Špeciálne vyhotovenie kotla umožňuje dosahovať vysokú účinnosť, čo spolu s vysokou účinnosťou spaľovania peliet v horáku B-Max zabezpečuje úsporu nákladov na vykurovanie. Aktuálne pracujeme na registrácii zariadenia do dotačného programu “ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM II”

  Viac informácií nájdete na stránkach zelenadomacnostiam.sk